Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

2015 07 HKZB017979 BurghtKerk OudDe Sint-Martinuskerk en de bebouwing met café De Engel op de voorgrond. U ziet duidelijk hoe klein het dorpsplein moet geweest zijn. Deze foto is niet gedateerd, maar moet rond 1900 genomen zijn, na de eerste fase van de verbouwing van de kerk.

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum .

2015 07 HKZB017976 BurchtDorpsstraat Oud.Zicht op de Dorpsstraat met Café De Engel. Foto genomen in 1920.

2015 07 HKZB010083 BurchtKerkpleinAanleg 2 2Interieur van café De Engel met Aloïs Van Wal Vroeger was het dorpsplein veel kleiner dan het huidige Kerkplein. De ruimte werd ingenomen door een vijftal huisjes, waaronder de welbekende staminee "De Engel". Achter deze bebouwing was een straatje dat vanaf het kruispunt met Dorpstraat en Kerkendam (de huidige Kerkstraat) naar de grote poort van de kerk liep.
Herberg De Engel was een druk bezochte drankgelegenheid. Hij bestond reeds in 1659. Van 1835 tot 1850 vergaderde het gemeentebestuur van Burcht in een kamer van De Engel. Naast de functie van herberg en vergaderzaal van het gemeentebestuur diende het gebouw ook als opslagplaats voor het materiaal van de vrijwillige brandweer.

De gemeente had reeds lang een uitbreiding van het dorpsplein op het oog. De ligging van de herberg maakte dit echter onmogelijk. In 1924 werd een poging gedaan om het gebouw aan te kopen, maar de vraagprijs van de eigenaar lag ver boven de beperkte middelen van de gemeente, zo kort na WO1. In 1926 kreeg de gemeente via een Koninklijk Besluit de toelating tot aankoop van De Engel voor de prijs van 100.000 frank.

2015 07 HKZB010277 GemeenteplaatsBurcht1938Het dorpsplein na de heraanleg in 1930. Goed dat er in die tijd weinig auto's rondreden!In 1929-1930 werden alle huisjes, samen met de café opgeruimd en werd de plaats geplaveid.
Kort ervoor (1928) was het nieuwe kerkhof van Burcht aangelegd. Alle graven rond de kerk werden geruimd of overgebracht naar het nieuwe kerkhof, met uitzondering van enkele belangrijke grafmonumenten die in de kerkmuur aan de oostzijde werden ingemetseld, zoals het graf van de familie De Neuf - afstammelingen van de laatste Heren van Burcht tijdens het Oud Regime.

2015 07 HKZB011150 OpruimingKerkhofKerkBurchtBij de heraanleg van het dorpsplein werden de laatste graven van het vroegere kerhof verwijderd.
Op deze foto ziet u nog het iconische grafmonument van de familie Tulpinck op het oude kerkhof. Het werd overgeplaatst naar het nieuwe kerkhof aan de "Bekaf", de huidige Zwijndrechtsestraat.

2015 07 HKZB010285 BurchtKerkpleinMetBunker1947Het dorpsplein in 1946. Bemerk de toegang tot de "abri" onder het plein, de schuilplaats tijdens WO2.Het duurde nog tot 1938 vooraleer de gemeente een afsluiting rond het nieuwe dorpsplein plaatste. Die bestond uit arduinen blokken die afkomstig waren van het afgebroken fort St. Anna.

Tijdens Wereldoorlog 2 was een ondergrondse schuilplaats gemaakt.

2015 07 HKZB010278 HeraanlegKerkpleinBurcht1993De heraanleg van het dorpsplein naar de huidige vorm. Foto van 1993.In 1968 werd, ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van burgemeester Paul Van Goethem, een openluchtbeiaard opgericht aan de noordelijke zijbeuk van de kerk.
In 1993 werd het plein nog eens heringericht tot de vorm, zoals we die nu kennen.

 

Tekst: Chris Vander Straeten.
Bronnen:
D. Verelst, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, deel 2.
G. Raeymaekers, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, deel 3.
G.K. Kockelberg Hoekskes en Kantjes van Burcht, Zwijndrecht en Sint-Anneke, 2003.
Foto's: Archief Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht.