Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT
Portretje December 2022: Paul D'haese

Deze markante datum, 100 jaar geleden, is geruisloos voorbijgegaan, maar is in onze lokale geschiedenis zeer belangrijk.
Toen werd de wet gestemd die de status van onze gemeenten grondig veranderde.
Voorheen behoorde de hele Borgerweertpolder met het Vlaams Hoofd tot de gemeente Zwijndrecht. Deze werd toen ingelijfd door de stad Antwerpen.
De gemeenten Zwijndrecht en Burcht werden overgeheveld van de provincie Oost-Vlaanderen naar de provincie Antwerpen.
Daarnaast werden nog enkele grenscorrecties doorgevoerd.

In ons volgende jaarboek wordt dieper ingegaan op deze omwenteling, met speciale aandacht voor de bewoners van het Vlaams Hoofd die ineens Antwerpenaar werden.