2020 01 Vondsten Zwijndrecht en Burcht pubVondsten uit Zwijndrecht en Burcht

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

Twee van onze leden zijn ervaren metaaldetectoristen, als liefhebberij of beter: als passie. Ze kregen een erkenning van het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, daarin zit ook de zorg voor ons archeologisch erfgoed. Ze moeten kennis hebben van de voorschriften van de wetgeving op het archeologisch onderzoek. Meestal verrichten ze hun veldwerk op open gronden en bossen in de gemeente Zwijndrecht en op Antwerpen Linkeroever. Ze vragen daarvoor de toelating aan de eigenaars en hebben een legitimatiebewijs. Beiden zijn Burchtenaars, liepen hier school en zijn technici van opleiding. Steve Serneels is gespecialiseerd in het herstellen van computer hardware. Christophe Derycker is een technicus in de chemische industrie.

2020 01 Steve+Christophe pubSteve en Christophe

Met hun gesofistikeerde apparatuur, maar ook met de spade en hun handen, zoeken Steve en Christophe naar metalen voorwerpen in de grond. De metaaldetectoren zijn toestellen die door het uitzenden en terug opvangen van snelle elektromagnetische pulsen alle soorten metalen voorwerpen kunnen ontdekken, dus ook niet magnetische.
2020 01 Detectoren pubDe poortjes waar we (sinds 1974) op de luchthavens door lopen werken op hetzelfde principe.

Christophe heeft vooral belangstelling voor middeleeuwse en vroeg moderne artefacten en Steve heeft een grote interesse voor dingen uit de 20e eeuw, gefocust op de twee wereldoorlogen. Buiten het werken met hun toestellen doen beiden, met goede laarzen aan, ook “fouilles op zicht” in de Scheldebedding bij eb. Ze kunnen voor archeologische duiding en raadgevingen terecht bij ons bestuurslid en archeologe Tina Verhaeghe.

Steve en Christophe trekken voor hun veldwerk gemakkelijke kledij aan. Ze lijken dan wat op militairen maar zijn dit niet. En, ze zoeken ook niet naar bommen en granaten. Steve heeft een indrukwekkende verzameling van voorwerpen uit de tweede wereldoorlog gevonden. Vooral op het Vlaams Hoofd, waar in 1944-’46 het US “Camp Top Hat” heeft gestaan. Ook verschillende vondsten van de Duitse bezettingstroepen. Er lag een luchtafweer eenheid “FLAK”, waar later het Churchill Kamp en nog later Ter Locht zou gebouwd worden. Steve gaf me een kenteken in handen met een luchtafweerkanon en een swastika. Het haakje was afgebroken, de speld verloren gegaan, tot … .
Goudschatten zijn (nog) niet gevonden, wel veel geldstukken, sleutels, schoengespen, medaillons, knopen, musketkogels en kleine sieraden. Een geldstuk uit 1587 met de beeltenis van koning Filips II, de zoon van keizer Karel, is de oudste munt. Het is een bewijs dat na de Val van Antwerpen (1585) hier Spaanse munten gebruikt werden.

2020 01 FilipsIIMunt+Kogels Juweeltje Vitrine pubMunt Filips II met oude kogels, een juweeltje, allerlei vondsten in vitrine

Onze metaaldetectoristen Steven en Christophe, dragen met hun metalen voorwerpen bij tot de archeologie en dus tot een betere kennis van onze geschiedenis.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be