2019 08 HKZB017507 Churchillplein

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

Na de bevrijding van de Duitsers in September 1944 sloegen de Engelsen een kamp op aan de Kruibeeksesteenweg. Ze bouwden er barakken om hun soldaten in onder te brengen.
In Juni 1945 verlieten de Engelse troepen het kamp; ze gaven de 25 soldatenbarakken in bruikleen aan de gemeente Burcht. Het vroegere kamp werd nu officieel het "Churchillkamp". De gemeente had een dringende nood aan noodwoningen, mede door de vernielingen door de V-bommen.

De barakken werden in 1947 ingekocht door de gemeente voor 270.000 frank en ingericht als noodwoningen. De huurprijs werd vastgelegd op 100 frank per maand. Er woonden toen 105 mensen.

2019 08 HKZB017505 ChurchillPlein2019 08 HKZB017508 Churchillplein

In 1954 werden de noodwoningen erkend als krotten, die zullen verdwijnen als de huizen van de Burchtse Bouwmaatschappij klaar zullen zijn.
In 1955 werden de barakken ontruimd op drie na. De bouwsels werden openbaar verkocht in 18 loten. Alle huurders werden ondergebracht in goedkope woningen van de Bouwmaatschappij.

In 1959 aanbesteding om 30 huizen te bouwen voor de Burchtse Bouwmaatschappij op de gronden in de wijk Ter Locht. In 1964 werd het verkavelingsplan goedgekeurd.
In 1969 is de sociale woonwijk Terlocht afgewerkt en werden de wegen overgedragen aan de gemeente.

2019 08 Churchill Kaart IMG 20190712 111443 pub

De barakken bestonden uit gebogen, gegolfde staalplaten, dubbel verwerkt. De twee kopeinden werden afgesloten met houten schotten met 1 deur en 2 ramen. Elke plaatoverwelving bevatte 2 ramen. Enkele barakken hadden houten wanden of wanden in stalen golfplaten.
De omvorming tot woningen gebeurde door het aanbrengen van schotten in steen, isolatieplaten of hout. Er kwam een gemetste haard. De vloer bestond uit betonzerk of baksteen.

 

Bronnen:
- RAEYMAEKERS, G., Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht - deel 3, p. 172.
- Archief Gemeente Zwijndrecht.
Opzoekingen: Dirk Verelst.
Tekst: Chris Vander Straeten.
Foto's: Archief Heemkundige Kring.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be