2018 09 HKZB010169 Kraaienhof+OudPlan3 710 pubHet Kraaienhof zoals het er WAARSCHIJNLIJK uitzag rond1760. 

Graag uw opmerkingen en andere interessante informatie. Bezoek ons Forum.

Ons portretje van Augustus 2014 behandelde reeds het Craeyenhof, eertijds het kasteel van de Heren van Zwijndrecht. Na het overlijden van Jacomo Antonio Carenna werd de heerlijkheid gesplitst in 1667 en werd het kasteel deel van de heerlijkheid Burcht.
We hadden tot nu enkel enkele laat-middeleeuwse tekeningen en meerdere foto's van de ruïne vanaf 1900. Het was onduidelijk hoe het kasteel eruit zag gedurende de twee tussenliggende eeuwen.
We hebben reeds meermaals geput uit het zgn. Archief De Neuf. We vonden daarin o.m. enkele gevelplannen, plattegronden en rekeningen van het kasteel.
In ons jaarboek 2017 legden we het verband tussen die elementen en konden we een beredeneerd WAARSCHIJNLIJK beeld reconstrueren van het kasteel vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw.
In dit artikel beperken we ons tot de visuele elementen van dit betoog.

2018 09 HKZB010199 KraaienhofHet beeld hiernaast toont ons het kasteel in zijn glorietijd in de late middeleeuwen. Het was een versterkte constructie. Dat was nodig in tijden van rondtrekkende bandietenbendes en krijgslieden.
Bemerk de toren achteraan. Die zou later een belangrijke rol spelen.

Hieronder de plans voor de voorgevel en de plattegrond van een volledig vernieuwd kasteel. We bevinden ons in de jaren na 1750. Jonkeer De Neuf had de heerlijkheid Burcht gekocht. Hij was een rijke zakenman uit Antwerpen.
Kastelen waren in die tijd geen vestingen meer, maar eerder uitingen van welstand. Merk op dat alles nieuw is, behalve de vroegere toren die zelfs opgehoogd werd. Men kon die vanuit Antwerpen zeer goed zien!

2018 09 HKZB031078 voorgevel kasteel kraaienhof plat2018 09 HKZB031079 plattegrond kasteel kraaienhof

Laat ons een oude foto van het Kraaienhof bekijken en vergelijken met het plan voor de voorgevel.

2018 09 HKZB010200 KraaienhofDe voorgevel op de foto komt vrijwel exact overeen met het plan. De toren eveneens.
De zijgevel is echter volledig dicht, zonder imposante vensters of deuren op het zuiden. Zo maakte men geen kastelen.
We weten dat vanaf het einde van de achttiende eeuw het kasteel in verval is geraakt. Men heeft hier het rechterdeel van het gebouw afgebroken en het linkerdeel afgesloten met een blinde muur.

Als we de oude plannen en de foto op elkaar leggen komen we tot het composietbeeld bovenaan dit artikel. Het toont ons hoe het Kraaienhof er waarschijnlijk uitzag tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw.

We blijven uitkijken naar andere bronnen (beschrijvende teksten, akten, schilderijen) om deze stelling te bevestigen.

Bronnen:
- Portretje Augustus 2014.
- VANDER STRAETEN, C., De laatse Heer van de Heerlijkheid Burcht, Rekeningen en Kraaienhof, Jaarboek van de Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht 2017, p. 39.
- Foto's: Archief Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be