Deze website verzamelt geen gegevens betreffende de occasionele gebruiker.
De opgeslagen informatie over geregistreerde leden wordt uitsluitend gebruikt ter identificatie om de gepriviligieerde toegang tot bepaalde diensten op de website voor hen te waarborgen. De informatie wordt op generlei wijze ter beschikking gesteld aan derden. Deze persoonlijke informatie is steeds opvraagbaar door de betrokkene en kan aangepast worden of verwijderd worden door het Bestuur na eenvoudige aanvraag.
Paswoorden zijn versleuteld. Ook de webmaster heeft er geen toegang toe.
Ledenlijsten worden door het Bestuur nooit beschikbaar gesteld, ook niet aan de leden.

Adres van onze vereniging: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Zwijndrecht. E-mail: info@heemkundezb.be